Bygga själv

Erik bygger vintervatten till korna

Erik byggde in vattnet i ett kylskåp med en frostvakt i så att Highland Cattle korna ska ha vintervatten.

Läs mer

Slickstenshållare

Erik byggde en slickstenhållare till vår Highland cattle kor                                  

Läs mer