Fördelar med miljövänlig isolering

Naturprodukt

Tillverkad av ren svensk gran- och tallfiber. Godkänd av ”Sunda Hus”.

Värmen stannar kvar

Har marknadens bästa isoleringsvärden. Basta möjliga värmelagringsformåga.
Håller värmen lika bra sommar som vinter, till skillnad mot andra material.
Resultatgaranti på att isoleringen har sitt riktiga L-värde (värmemotståndsvärde ).

Luftrörelsetät

Mer än dubbelt sa luftrörelsetät som syntetiska material. Hög densitet.

Brandsäkerhet

Innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som vid upphettning förbrukar syre.
Brinner inte. Leder värme sämre än glas och sten. Avger inga giftiga gaser vid 160 grader.
Smälter inte vid 200 grader ( glasull).

Byggnadsvårdande

Minimal mögelrisk eftersom träfibern balanserar fukten och vädrar bort den ur
byggkonstruktionen. Jämnare luftfuktighet ger ett bättre inomhusklimat.
Träfibern har naturligt röthämmande egenskaper. Innehåller inga borsalter.

Miljövänligt-energisnålt

Återvinningsbar. Minimal miljöpåverkan. Tär inte på jordens lagrade tillgångar.
Varje kubikmeter trä lagrar två ton koldioxid.
Mycket låg energiåtgång vid framställning. Inga kemikalier vid tillverkning.

Ljudisolerande

Har hög densitet med en tät och homogen fiberstruktur, vilket ger en effektiv Ijudisolering.

Diffusionsöppna konstruktioner

Behöver inte använda plastfolie i huset. ångbroms som tätskikt.
Rätt byggda diffusionsöppna konstruktioner drabbas aldrig avfuktskador.

Minimal ventilation

Ingen luftspalt vid takfoten. Endast nockventilation eller gavelspetsventiler.
”Ett rätt utfört oventilerat tak ger mindre risk for fuktskador och energiförluster” (SP).