Feelingwood – Isoleringsskiva

 

FeelingWood träfiberskivor har utvecklats ur tanken kring hållbar utveckling – att inte bruka resurser, utan enbart förflytta dem till där de bäst kommer till sin rätt.

 

Tradition

Människor har under hundratals år känt till fördelarna med att hålla värmen inne med träfiberbaserad isolering. Efter många år av försök att isolera med andra material har Sverige nu upptäckt att det älsta och mest beprövade konceptet också är det överlägset bästa. FeelingWood träfiberskivor har utvecklats ur tanken kring hållbar utveckling – att inte bruka resurser, utan enbart förflytta dem till där de bäst kommer till sin rätt. FeelingWood baseras på samma förnyelsebara träfiber som ThermoCell lösull som funnits på den skandinaviska marknaden i över 35 år.

Miljövänlig isolering

FeelingWood isoleringsskivor är baserade helt på naturliga råvaror. I likhet med moderna riktlinjer är produkten 100% miljövänlig. När koldioxid tas upp av skog stängs den in i de fibrer som används vid tillverkningen av vår träfiberisolering, vilket hjälper miljön att ta hand om koldioxidutsläppen. De flesta konsumenter är precis som Du miljömedvetna och har insett att det är dags att haka på trenden kring hållbar utveckling. Vi har tagit ett steg i rätt riktning mot en bättre miljösituation.

Feelingwood arbetsbeskrivning

Använd en slät vass kniv.  Ej en ”tandad”, då det inte blir några fina snitt. Tyvärr måste kniven slipas om efter ett antal skivor, därför bifogas ett bryne med den kniv vi säljer. Tänk på att slipa ”väldigt försiktigt”, det är tyvärr vanligt att man gör det motsatta.  Det går också att använda en slipad fogsvans. Det underlättar om man lägger skivan på ett bord eller liknande, så att det är fritt under när man ”skär igenom” skivan. Man ska alltså inte lägga skivan på golv eller mark. Det allra bästa är en bordsåg eller en s.k ”byggsåg” med en fast roterande klinga. Observera att de flesta bordsågar endast tar upp till 75 mm tjocklek. Skär skivan med 10-15 mms överhäng/bredd, så att Ni trycker in den.

                                                            

     Framtid

 

 

 FeelingWood är baserad på beprövade lösningar, något som garanterar både hållbarhet och funktion, det garanterar även en varm och säker miljö för både Dig själv, Dina barn, barnbarn och
barnbarnsbarn. FeelingWood isoleringsskivor bidrar till en bättre arbetsmiljö. Skivorna kliar inte och är väldigt lätta att hantera. Med hjälp av enkla verktyg skär du själv till skivan för att passa de mått du önskar.

 

Hur kommer det sig att FEELINGWOOD isolerar så bra?

 

Tyvärr har många uppfattningen att mineralull isolerar lika bra som träfiber. Man tänker ”isolering som isolering”, det är väl i stort sett samma sak. Men detta stämmer inte alls.

Nu har det också gått inflation i låga Lambdavärden som tillverkarna har ”uppgraderat”.

 

Om CE-märkning och mätning av värmekonduktivitet  ( det så kallade Lambdavärdet ).

År 2002 infördes enhetliga europeiska regler för redovisning av egenskaperna hos värmeisolering för byggnader.

Produkter som uppfyller en viss standard får märkas med ett CE-märke.  CE-märkningen är INGET kvalitetsmärke.

Isoleringsproducenterna behöver INTE ha någon övervakande kontroll för redovisad värmekonduktivitet.

Man måste också veta att Lambdavärdet gäller vid +10 grader, inomhus och när värmen går NERÅT.

Är det kallare, så ska detta värde korrigeras. Dessa sämre värden är ”frivilliga” och behöver därför inte redovisas.

 

 

Sammanfattningsvis beror den stora skillnaden i isoleringsförmåga på tre faktorer.

 

1) Lufttätheten.

Träfibern är en högdensitetsprodukt, dvs. materialet är mycket tätt och har därmed hög densitet.

Tack vare den goda tätheten och en tyngd på  35-50 kg/kbm ( skiva/lösull ) i vägg förhindrar man luftströmmar (konvektion) i isoleringen. Lufttätheten gör även att materialet har en hög värmekapacitet.  Vid en densitet av 59 kg/kbm har Thermocell en luftgenomsläpplighet på 0,10 vid 2 Pa, motsvarande för mineralull är 0,24.

Dvs.  Thermocell och FEELINGWOOD är mer än dubbelt så luftrörelsetätt som mineralull.

 

2) Värmekapaciteten.

Det är den energimängd som åtgår att uppvärma materialet med massan. Är värdet högt så har produkten således en stor tröghet. Det beskrivs ofta som en bra ackumuleringsfunktion.

Värdet för glasull är 670 joule/kg, stenull har 860, medan Träfiber har ca: 1850!.

 

”Phase Lag” indikerar hur många timmar det tar för ett material att överföra värme från utsidan till insidan av en byggnad sommartid. Ju högre värmelagringskapacitet ett isolermaterial har, ju längre tid tar det för värmen att överföras. Träfibern har 4,6 timmar, medan mineralull har 0,6 timmar.

Dvs. Feelingwood håller värmen mer än 6 ggr bättre än syntetisk isolering.

 

3) Konvektion.

D.v.s. luftrörelser i isolering är normalt ett mycket stort problem. Det leder till energiförluster, risk för kondensation och skador på syllar m.m  i konstruktionen. Träfibern har genom sin höga densitet och sitt låga värde för luftgenomsläpplighet mycket låg inre konvektion. Träfiber består av cellulosafibrer, dvs. växtfibrer, vilka även innehåller luft som bidrar till att binda effekt vid anblåsning. Med andra ord, hela energin i isoleringen blåser inte bort när den utsätts för vindpåverkan.

 

Mineralull har öppen porstruktur och hög luftgenomsläpplighet, vilket innebär luftrörelser som startar en naturlig konvektion = ökar värmetransporten genom materialet. Detta sker redan vid 40 cmför glasullen och 45 cmför stenullen. Se t.ex. rapporten från det superisolerade flerbostadshuset, ”Kv Seglet”  i Karlstad, där det inte räckte med 80 cmstenull, utan man fick kompaktera stenullen ner till 30 cm och sedan komplettera med cellulosafiber !

Läs mer om rapporten från det superisolerade flerbostadshuset http://www.norrlandseko.se/?page_id=1544

Enligt en rapport från Chalmers Tekniska Högskola, så har cellulosan ett K-värde på 0,033, stenullen 0,044 samt glasullen 0,055. ( Stillastående luft har 0,026, man ska ha ett så lågt värde som möjligt ).

 

Den naturliga konvektionen (egna luftrörelser) startar vid en temperaturskillnad av 15 grader för glasullen, d.v.s när det är 7 grader varmt ute, vid 22 grader för stenull, d.v.s när det är 0 grader ute,  men inte alls för träfibern. Detta medför upp till 25% högre värmeförluster för mineralullen.

 

Dvs. Mineralull fungerar sämre ju kallare det är.

 

I en annan rapport fick Träfiber L= 0,039, Glasull L=0,066 samt Rockwool L= 0,058.

 

BYGGVARUDEKLARATION FEELINGWOOD TRÄFIBERISOLERING
Som underlag till deklarationen har CE-Märkning samt producentens uppgifter använts.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Användningsområde: Produkten är i huvudsak avsedd för värme- och ljudisolering. FeelingWood är en organisk isolering i form av isolerskivor av hög densitet. Tjocklek: 40mm, 45mm, 70mm, 95mm
BSAB-kod: IB-Termisk isolering mm i hus.
Pappersmassa (CTMP) 87%
Ammoniumpolyfosfat 5%
Bindemedel (Fiber PE/PPE) 8%

RÅVAROR
Pappersmassa (CTMP), samma råvara som används till blöjor och bindor. Massan produceras av SCA i Sundsvall. CTMP massan består av gran och tall från den Svenska skogen. Pappersmassan uppfyller kraven i FDA 21, CFR Part 176.170. Pappersmassan innehåller inga spår av dioxin. Ammoniumpolyfosfat tillsätts som brandskyddsmedel. Anses helt miljöofarlig och är vanligt förekommande i jordbruket. Fibrer PE/PPE tillsätts som bindemedel. Produkten klassas som helt ofarlig och är utvecklad för att ersätta kemikaliska bindemedel.

PRODUKTION
Energislag vid framställning:
El (Fossil vid transport och skogsbruk).
Energiåtgång produktion:
Som ThermoCell Träfiberisolering.
Utsläpp till vatten: Inga utsläpp
Utsläpp till luften: Inga utsläpp
Inverkan på mark: Ingen inverkan
Danish Wood Insulation A/S Danmark tillverkar FeelingWood Träfiberisolering. I tillverknings-processen bearbetas CTMP massan och brandskyddsmedel och bindemedel tillsätts. Importör till Sverige: FeelingWood Sverige AB, Metallverksgatan 9, 721 30 Västerås

DISTRIBUTION
Isoleringen transporteras till byggarbetsplatser och återförsäljares lager i lastbil. Isoleringen förpackas i polyeten-säckar. Som lastbärare används träpallar. 12kg/säck, 8 säckar/pall.

BYGGSKEDET
Isoleringen installeras i vägg, golv och på vind. Hanteringen av isoleringsmaterialet, lassning, lossning och lagring hanteras av installatören. Spill kan användas som lösfyllnadsisolering tillsammans med ThermoCell. Förpackningarna (polyeten-säck) omhändertages av installatören och lämnas till plaståtervinning. Produkten skall lagras, hanteras och monteras helt skyddad från väta.

Installationen skall utföras i enlighet med FeelingWoods installationsanvisningar.

BRUKSSKEDET
FeelingWood Träfiberisolering ger en radikal minskning av byggnaders och installationers energiförbrukning och bidrar därmed till att minska utsläpp. Väl installerad kräver inte produkten något underhåll. Många års erfarenheter av trä som isoleringsmaterial visar att träfibermaterialets motståndskraft mot biologisk nedbrytning är densamma som hos konstruktionsträ. Materialet har en livslängd motsvarande byggnadens.

RIVNING
Isoleringen tas ut ur konstruktionen eller installationen och kan med fördel återanvändas.

RESTPRODUKTER
Isoleringen skall i första hand återanvändas som isoleringsmaterial. Materialet kan deponeras fritt eller användas till bioenergi. Brännbar till förkolning.

INNEMILJÖ
Vid brand avges i huvudsak CO² och H2O. Fuktreglerande vilket bidrar till ett sundare inomhusklimat med en optimal relativ luftfuktighet (Rh) = 50% Rh. Produkten avger inga emissioner. Inga allergiframkallande ämnen.

BRAND
Brandklass E (EN 13501-1). Icke brännbar cellulosaisolering. Innehåller 5% ammoniumpolysosfat som brandskydd, vilket tar bort syret vid upphettning.

KOMPLETTERANDE INFORMATION
Klassificering: WF-EN 13171-T2-AF5 Euroclass E
Tyskland B2 DIN 4102
DIBT godkännande:
Z-23.15-1656
Densitet: 35-45 kg/m³
Produkten kan appliceras i vägg, golv och tak. Isoleringsskivorna är anpassade för cc 600mm men kan även beställas för att passa andra regelavstånd. Värmekonduktivitet:
Lambdavärde 0,038 W/mK
K-värde 0,036 W/mK
Värmekapacitivitet:
c = 1944 J/kg/K
Luftgenomsläpplighet EN 29053:
18 kPa s/m²
Isoleringsprodukten är gjord av rent trä från den Svenska skogen och innehåller inga miljöfarliga ämnen eller tillsatser.

< – Tillbaka