Archive for the ‘isolering’ Category

Ny hemsida

Ny hemsida

Nu har vi börjat jobba på en ny hemsida.

Vi hoppas få bättre information och överblick på produkterna

Linisolering från Isolina

Linisolering från Isolina

Nu är vi återförsäljare av linisolering från Isolina. Förra veckan kom första lasset. Är du intresserad av linisolering? Ring Erik 070-3278502. Mer info om linisolering kommer så småningom på hemsidan.

Linisolering

Linisolering

träkraft

Träkraft har skrivit ett inlägg om norrlandseko. Här isolerar vi med träfiberisolering.

http://www.trakraft.se/blogg/erik-blaser-trafiber/

EKOFIBER

Nu är vi återförsäljare till ekofiber, cellulosaisolering.

 Läs mer på

http://wp.ekofiber.se/

Mer information på hemsidan kommer snart.

 

Isolering på Röbäck, Umeå

 I dag isolerar vi en vind på Röbäck, Umeå.

Isolering på vind Norrlands ekos Lastbil.

En person står på lastbilsflaket och matar maskinen med isoleringsbalar. Maskinen river isär isoleringen och blåser den genom slangen upp på vinden. 

Isolering av vind på Röbäck Umeå

Träfiberisolering blåses genom slangen upp till vinden

 

Träfiberisolering upp till vinden

På vinden

Observera att man inte behöver skyddskläder när man arbetar med träfiberisolering

Isoleringen blåses upp på vinden

Det går alldeles utmärkt att lägga träfiberisolering direkt på sågspånet.

 

 

 

 

 

Isolering av golv

Här fyller vi ett golv med träfiberisolering

Isolering av golv

Isolering till Holmön

I dag åkte Norrlands Eko färjan över till Holmön för ett isoleringsjobb. Träfibersolering och isoleringsmaskin lastat på pallar fick åka över till Holmön med färja. Väl där lastades allt av med traktor.

 

 

Första advent

I dag är det första advent. Äntligen får vi lysa upp våra hem med mysiga ljus i denna mörka årstid.

 

 

 

 

 

 

Både elektriska adventljusstakar och stearinljus kan börja brinna läs mer nedan om brand och träfiberisolering.

 

 

Det brinner!

När huset står i ljusan låga är det försent!

Man kan  inte göra något mer åt sin brandsäkerhet.

Det man brukar tänka på i sin brandplan är brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar, brandstegar, och byggmaterial……..

Vid val av byggmaterial ska man tänka på två saker

* Att materialet brinner så dåligt som möjligt

* Att materialet avger så lite giftig rök som möjligt

 

– Det finns inga krav på giftighetsnivåer för material när de brinner. (Bara på båtar)

därför är det du som måste göra valet av byggmaterial i ditt hem.

Brandegenskaper hos Thermocell

Thermocell   innehåller 5% ammoniumpolyfosfat som brandskydd.

Det utvecklas en process, där  vatten bildas som både kyler och kväver elden.

Syret förbrukas vid upphettningen. Det uppstår sen ett skyddande kolskikt.

 

Kolskiktet ökar brandmotståndet och skyddar konstruktionsdelarna en avsevärt längre tid,

i stället för att ex. smälta bort som andra material och släppa fram branden.

 

Kemikalieinspektionen klassar detta ämne som vare sig miljö- eller hälsofarligt.

 

Trä som material är ur brandsynpunkt ett dubbelsidigt material. Det är brännbart och bidrar med bränsle till branden. Samtidigt agerar det förkolnande ytskiktet som isolering och skyddar virket som ligger djupare i konstruktionen vilken då kan behålla sin bärighet.

Tänk på att du kan hålla en tändsticka alldeles vid lågan.   Häller du varmt vatten i ett glas eller en mugg, så bränner du dig nästan.   Trä leder värmen mycket sämre än glas och sten.

Konstruktioner i massivt trä har en bättre förmåga att motstå brand än stålbalkar.

 

Thermocell  har brandklass E.  Det betyder ” icke antändningsbar ”.

Är testat och godkänt via NS-EN ISO 11925-2, vilket innebär att flamman är mindre än 3

sekunder och att det skadade området som mest är110 mm.

Ett exempel på brand är den på Vretens väg i Södertälje. Hela taket rasade ihop men träfiberisoleringen

var nästan helt opåverkad. Isoleringen hade helt klart förhindrat brandspridningen.

Brandkåren var mycket imponerad.

 

Brandspridning via takfoten har länge varit ett problem för räddningstjänsten.

Vid en brand söker sig branden uppåt. Lågorna följer fasaden, varma brandgaser och rök stiger.

Finns det otätheter kommer dessa att tränga in i intilliggande utrymmen. Panel och råspont kan antändas, heta gaser tränger sig in på vinden och skapar en sekundär brand.

Så bli fallet med en ventilerad takfot. Du matar alltså branden med syre om du har en vetil vid takfoten

Thermocell  är typgodkänt utan luftning vid takfoten.

( SP rekommenderar en sådan lösning eftersom det har uppdagats så många problem med fuktproblem i vindsutrymmena.)

90% av människorna som dör i brand dör av den giftiga röken inte av eldsflammorna

 

Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater.   De är 100 ggr giftigare än cyanid.

Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Har du någongång sett en eld med mycket plast eller gummidäck? Då vet du att röken blir tjock gråsvart och tät. Den röken vill man inte ha i ett brinnande hus.

Det frigörs inga skadliga gaser i  Thermocell  vid brand

 

 

Det är farligare när det brinner idag än det var förr.

De senaste årtiondena har många nya syntetiska material tillkommit och därmed förekomsten av möjliga cancerframkallande ämnen i brandrök. Dessa syntetmaterial ”kräver” behandling med flamskyddande kemikalier.  Brandrök kan innehålla hälsofarliga halter av fluor, klor, brom, formaldehyd, akrolin, bensen, PVC, PCB m.m.

Röken dödar de flesta människor idag när det brinner.  90%.  Inte eldsflammorna.

Den största akuta hälsorisken i brandgasen är isocyanater.   De är 100 ggr giftigare än cyanid.

Det räcker med 160-250 grader. De fräter på lungor, irriterar ögonen. Är cancerframkallande och kan orsaka astma hos en frisk person.

Att välja träfiberisolering  kan rädda liv!

 

 

 

 

 

 

 

Så här går det till att isolera en vind

Lastbilen parkeras på lämplig plats.

Slangen rullas ut och om du som kund ska mata maskinen med material så får du en instruktion hur du ska göra.

 

Kund som matar isoleringsmaskinen

 

Slangen dras upp på vinden

 

 

Vinden före
 Vinden före
Observera att man inte behöver någon skyddsutrustning när man arbetar med träfiberisoleringen
Observera att man inte behöver någon
 skyddsutrustning när man arbetar med
 träfiberisolering
Efter
 Efter
 

Isolerad vind med träfiber lösull

 

Isolerad vind med träfiberisolering
Isolerad vind med träfiberisolering

 

 

 

Lagerpåfyllning av träfiberisolering

Efter att lagret har varit nästan tomt så har vi nu fyllt på med Feelingwood isoleringsskiva 45mm, 70mm och 95mm.

Även tätskiktsdukar, vinddukar har vi fyllt på.

Vi tackar alla kunder för ert stora intresse!